foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
Tel. 076 211966
mpm_school@hotmail.com

Learning Center MPM

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ให้เรตสมาชิก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมักจากใบไทร

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์

1. เพื่อนำเศษขยะ เศษหญ้า ใบใม้ ใบไทร ไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
2. ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และการรักษาความสะอาด
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และบุคคลทั่วไป ในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก และเป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในอาชีพปัจจุบันหรือนำไปสู่อาชีพในอนาคต
5. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียน ให้มีความสะอาด สวยงาม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ "ปุ๋ยหมักใบไทร" ให้กับนักเรียนโดย
2. อบรมนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการและประโยชน์ของปุ๋ยหมักใบไทร
3. ให้นักเรียน เล่นเกม แข่งกันหาวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก
4. ให้ทดลองทำปุ๋ยหมักจากวัสดุด้วยตนเอง
5. ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเกี่ยวกับปุ๋ยหมักใบไทร
6. นำปุ๋ยหมักที่ได้จากปุ๋ยหมักใบไทร ไปใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ในโรงเรียน
7. จัดจำหน่ายปุ๋ยหมักให้กับบุคลากรและบุคคลภายนอกที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

005218
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
33
204
4812
632
946
5218

Your IP: 54.166.199.178
2017-10-21 08:16