foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
Tel. 076 211966
mpm_school@hotmail.com

Learning Center MPM

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ให้เรตสมาชิก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์
1. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
2. เพื่อเป็นการเสริมความรู้นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลและชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและเสริมรายได้ให้แก่นักเรียน
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และในจังหวัดภูเก็ต
5. เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันแก่นักเรียนบุคลากรในหน่วยงานและ ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และในจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทุก ๆ วันอังคาร
2. มีการจัดกิจกรรม ขยะแลกอุปกรณ์การเรียน
3. มีการนำขยะวัสดุรีไซเคิลมาประดิษฐ์
4. มีการบูรณาการกรับการเรียนการสอน ในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ม.3
5. กิจกรรมขยะหอมจากโรงเรียนสู่บ้าน
6. กิจกรรมการเขียนคำขวัญรณรงค์

จำนวนผู้เข้าชม

005221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
33
207
4812
635
946
5221

Your IP: 54.166.199.178
2017-10-21 08:16