foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
foto1
ศูนย์การเรียนรู้..โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
Tel. 076 211966
mpm_school@hotmail.com

Learning Center MPM

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ให้เรตสมาชิก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศูนย์การเรียนรู้น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดรู้จักใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. สำรวจสภาพปัญหาน้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียน
2. เขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางแก้ปัญหา และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ของแต่ละฝ่าย 6 ฝ่าย คือ ชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เดินสายน้ำ และติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นทุกสายชั้นและโรงอาหาร
5. จัดศูนย์การเรียนรู้น้ำดื่ม ณ บริเวณเครื่องกรองน้ำหลังอาคารมิ่งเมือง

จำนวนผู้เข้าชม

005219
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
33
205
4812
633
946
5219

Your IP: 54.166.199.178
2017-10-21 08:16